cs en de

07. Únor 2020Podnikání - denní forma 64-41-L/51

Získáte odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou jste se připravovali v učebním oboru. Dále získáte dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy, právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, získáte znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.

Absolvent studijního oboru podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným odborným vzděláním a má široký vzdělanostní základ.

 

Ovládá:

  • odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v učebním oboru
  • dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy
  • právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC
  • znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent je připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty oboru