cs en de

11. Září 2023ISIC karta pro studenty

Co je to ISIC?

Naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž je mezinárodně uznávaným dokladem studenta, akceptovaným ve 124 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také kartou využitelnou pro zhruba 2 600 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je ISIC uznáván na více než čtyřiceti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

Je oficiálním průkazem studenta naší školy, mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu. Školní ISIC funguje také jako čipová karta pro vstup do školy, k evidenci docházky, do jídelny a ke kopírce. ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí revalidační známku ISIC, kterou získá pouze ve škole. 

Mobilní aplikace ALIVE APP

Byla spuštěna mobilní aplikace ALIVE APP pro držitele průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a ALIVE. Uživatelé si mohou v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu je platná jak v dopravě, tak u poskytovatelů slev. Studenti, učitelé i zaměstnanci školy tak mohou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.

Musím si každý rok pořizovat ISIC znovu?

Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.

Kolik mě karta ISIC bude stát?

- Nová karta vyřízená přes naši školu: 350kč

- Revalidační známka s platností na další školní rok: 250kč

- Vystavení duplikátu z důvodu ztráty: 100kč 

Jak si ISIC objednat?

Objednávky naší škole řeší pan Michal Schneider (budova Sirotčí 4, 2. NP, kabinet IT). V případě zájmu o ISIC kartu napište na schneider@oahstrebic.cz (do zprávy uveďte jméno, příjmení a třídu). Následně Vám budou poslány dokumenty (žádost o ISIC s platebními údaji a souhlas o zpracování osobních údajů). Po zaplacení na účet odevzdejte oba tyto dokumenty na vrátnici budova Sirotčí nebo na sekretariátu budova Borovina (paní Čermáková).

Termíny objednávek karet ISIC ve školním roce 2023/2024:

15.09.2023
16.10.2023
16.11.2023
04.01.2024
20.02.2024
03.03.2024

pro objednání musí být platba odeslána minimálně dva pracovní dny před datem objednávky, jinak bude objednávka spadat automaticky do dalšího termínu.

Pořízení karty ISIC je dobrovolné, v případě nezájmu Vám bude vydán školní čip, který nefunguje jako potvrzení o studiu a není na něj možné čerpat žádné výhody. 

Více informací naleznete na www.isic.cz

Důležité: 

Každý žák musí s žádostí odevzdat podepsaný souhlas o zpracování osobních údajů (GDPR). Žáci mladší 18-ti let musí toto potvrzení přinést podepsané zákonným zástupcem. Tyto dokumenty naleznete níže.

Odevzdáním vyplněné žádosti a zaplacením poplatku si závazně objednáváte mezinárodní studentský průkaz ISIC. ZAPLACENÝ POPLATEK JE NEVRATNÝ! (poplatek je primárně využit na samotné zhotovení ISIC karty, výrobcem karty ISIC není škola). Zároveň je třeba škole udělit souhlas se zpracováním a poskytnutím nezbytných osobních údajů pro zhotovení ISIC karty společnosti GTS a jejím dílčím zpracovatelům (bližší informace v dokumentu „O zpracování osobních údajů)“.

 

Dokumenty