cs en de

Maturitní obory

Gastronomie a hotelový management 65-42-M/01

Gastronomie a hotelový management 65-42-M/01

Dotknete se známých osobností na rautech a recepcích, které budete zajišťovat, díky znalosti dvou světových jazyků budete mít dveře všude otevřené. Stáže v ekxluzivních zařízeních Vám pomohou navázat zajímavé kontakty, stanou se z Vás profesionálové v oboru gastronomie na nejvyšší úrovni. Získáte vzdělání, které můžete využít jako odrazový můstek pro další studium na VŠ či VOŠ.

Obchodní akademie 63-41-M/02

Obchodní akademie 63-41-M/02

Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Dokáží zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Mohou se zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Veřejná správa 63-41-M/02

Veřejná správa 63-41-M/02

Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Dokáží zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce především ve státní správě. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Mohou se zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Sportovní management 63-41-M/02

Sportovní management 63-41-M/02

Celé studium je zaměřeno na podporu vrcholového sportu žáků při studiu oboru sportovní management. Skladba a náplň jednotlivých předmětů je upravena rozšířena od předměty se sportovním zaměřením. Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Orientují se ve finančním hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenové a daňové agendě a mohou vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Mohou se zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Cestovní ruch 65-42-M/02

Cestovní ruch 65-42-M/02

Naučíme Vás komunikovat ve dvou světových jazycích a volit vhodné podnikatelské strategie. Proniknete do světa financí a marketingu. Spojením znalostí z ekonomiky a cestovního ruchu, na které se zaměřujeme, se stanete žádanými odborníky v oblasti cestovního ruchu u nás. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.