cs en de

Maturitní obory

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum 78-42-M/02

Chcete získat všeobecné vzdělání s ekonomickým základem a připravit se na další studium na vysoké škole? Všeobecné vzdělání = ideální příprava pro život ve 21. století! Do budoucna nevíme, které profese s postupující robotizací zaniknou, které vzniknou? Se všeobecnými základy budete připraveni na všechno! Žáci si mohou vybrat maturitní předmět dle svých preferencí. Nejlepší žáci se mohou rovněž zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Hotelnictví a turizmus 65-42-M/01

Hotelnictví a turizmus 65-42-M/01

Chcete si zvolit zaměření na hotelnictví či turizmus nebo pokračovat v dalším studiu na vysoké škole? Zajímá Vás možnost průvodcování a vedení cestovní kanceláře, specializační kurzy v oblasti gastronomie a cestovního ruchu nebo řízení hotelu a management cestovního ruchu? Obor hotelnictví a turizmus nabízí zvolit si od 3. ročníku specializaci. Nejlepší žáci se mohou rovněž zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží, kde nám v minulém roce byla partnerem i michelinská restaurace ve Vídni.

Obchodní akademie 63-41-M/02

Obchodní akademie 63-41-M/02

Žáci si od druhém ročníku studia volí zaměření oboru, a to buď veřejná správa nebo všeobecná ekonomika. Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Dokáží zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Sportovní management 63-41-M/02

Sportovní management 63-41-M/02

Celé studium je zaměřeno na podporu vrcholového sportu žáků při studiu oboru sportovní management. Skladba a náplň jednotlivých předmětů je upravena rozšířena od předměty se sportovním zaměřením. Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Orientují se ve finančním hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenové a daňové agendě a mohou vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Cestovní ruch 65-42-M/02

Cestovní ruch 65-42-M/02

Naučíme Vás komunikovat ve dvou světových jazycích a volit vhodné podnikatelské strategie. Proniknete do světa financí a marketingu. Spojením znalostí z ekonomiky a cestovního ruchu, na které se zaměřujeme, se stanete žádanými odborníky v oblasti cestovního ruchu u nás. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.