cs en de

10. Květen 2024Ubytování žáků

Studenti do naší školy nemusí denně dojíždět, ale mohou využít domov mládeže, který je součástí naší školy v Třebíči - Borovině.

Vedoucí vychovatelka: Bc. Ivana Cejpková (tel.: +420 566 780 351)

Cena za ubytování šk.r. 2023/2024 a předpokládaná cena pro šk.r. 2024/2025: 50 Kč / den

Cena celodenního stravování šk.r. 2023/2024 a předpokládaná cena pro šk.r. 2024/2025: 140 Kč / den

Překročí-li poptávka po ubytování možnosti ubytovací kapacity domova mládeže, budou přednostně umísťováni žáci na základě sestaveného pořadníku podle dosažených bodů daných kritérií. Kritéria pro přijetí žáků jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihláška k umístění do domova mládeže se podává na každý školní rok samostatně, nevzniká nárok již ubytovaných žáků na ubytování v následujícím školním roce. Pokud počet přihlášek nepřesáhne lůžkovou kapacitu DM, nebude sestavováno pořadí dle bodovaných kritérií.


Přihlášku do DM na šk. rok 2024-2025 lze podávat až po přijetí na příslušnou střední školu.


Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

 

1. 3. 2024 Výzva pro podání přihlášek k ubytování
do 20. 6. 2024 Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže, přidělování evidenčního čísla
21. 6. 2024 Správní řízení, vyhodnocování podkladů pro vydání rozhodnutí, rozhodnutí
24. 6. 2024

Oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje, zveřejnění na úřední desce a webových stránkách školy

24. 6. -19. 7. 2024                                                                     Možnost vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí. Vydání rozhodnutí k ubytování a písemné vyrozumění zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi o neumístění do domova mládeže
    

Nástup k ubytování

  • na základě vydaného rozhodnutí ředitele o umístění k ubytování
  • prohlášení o bezinfekčnosti

Termín nástupu k ubytování neděle 1. září 2024

Výsledky přijímacího řízení

Přihláška do domova mládeže