cs en de

11. Říjen 2018IT technologie ve škole

IT gramotnost je naší prioritou.
  • pokrytí většiny prostor školy WIFI signálem
  • 8 učeben informačních technologií na naší škole
  • 3 IT učebny grafických předmětů
  • jsme držitelem značky eBezpečná škola
  • naši žáci se učí o kyberbezpečnosti
  • jsme připojeni na akademickou siť CESNET
  • klademe důraz na rozvoj informatického myšlení
  • zeměstnancům a žákům je k dispozici přes 400 počítačů a notebooků