cs en de

30. Duben 2021Výuka od 3. 5. 2021

V týdnu od 3. 5. 2021 nedochází k žádným změnám ve výuce žáků na středních školách. Prezenčně pokračuje pouze výuka ODV u všech ročníků učebních oborů, případně probíhají konzultace učitel - max. 6 žáků. Teoretická výuka probíhá distančním způsobem.

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud testování probíhalo s frekvencí 2x týdně, nově provádí s frekvencí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.