cs en de

19. Květen 2021Výuka od 24. 5. 2021

Od 24. 5. 2021 se obnovuje teoretická výuka v plném rozsahu.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 24. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě;
  • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech, jsou umožněny sportovní činnosti venku omezení;
  • homogenita tříd a skupin není povinná;
  • pro všechny žáky je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví se frekvence preventivního antigenního testování jedenkrát týdně;

 

  • školní jídelna v Borovině je v provozu za dodržení režimových opatření (na 24. 5. je nutné si oběd přihlásit, od 25. 5. budou mít všichni strávníci oběd přihlášen automaticky);
  • centrální školní jídelna na Sirotčí v provozu (obědy si je zde nutné přihlásit);
  • domov mládeže je v provozu;

PŘÍLOHY