cs en de

14. Červen 2021Schůzky - budoucí 1. ročníky

Schůzky s rodiči žáků budoucích prvních ročníků se budou konat:

  • 21. 6. 2021 pro studijní obory a nástavbové studium v budově Sirotčí 4;
  • 22. 6. 2021 pro učební obory v budově T. Bati v Borovině.

Časy zahájení schůzek jsou pro jednotlivé obory uvedené v příloze.

PŘÍLOHY