cs en de

21. Duben 2021MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ platné od 26. 4. 2021

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021:

  • je umožněno praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),
  • osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
  • žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

 

Provoz školy

  • od 26. 4. 2021 se zahajuje výuka ODV u všech ročníků učebních oborů;
  • nadále mohou probíhat konzultace učitel - max. 6 žáků (je nutné testování);
  • testování probíhá na všech budovách školy – Sirotčí 4, T. Bati 609, Náměšť nad Oslavou; při testování je nutné se řídit pokyny pracovníků školy
  • žáci, kteří v posledních 90 dnech prodělali COVID-19 se nemusí testovat, za předpokladu, že předloží potvrzení od ošetřujícího lékaře o prodělaném onemocnění;
  • žáci musí mít ve vnitřních prostorách školy ochranné prostředky dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující  normu FFP2 nebo KN 95;
  • školní jídelna je v provozu a je možné se přihlásit ke stravování, při stravování je nutné dodržovat režimová opatření nastavená ve školní jídelně;
  • domov mládeže bude v provozu od 25. 4. 2021 - 16:00;

 

Leták testování žáci

Leták testování rodiče

Veškeré souhrnné informace o testování naleznete také na webu: www.testovani.edu.cz

 

vedení školy

PŘÍLOHY