cs en de

16. Duben 2021JUNIOR LINGUA - 16. ročník

Dne 15. 4 se konal již 16. ročník jazykové soutěže v anglickém jazyce JUNIOR LINGUA. Je to ale historicky první ročník, kdy se soutěž nekonala prezenčně v prostorách OAHŠ Třebíč, ale vůbec poprvé online formou, což je výzva, které čelíme každý den v době online výuky. Je nám tedy ctí, že jsme zaznamenali zájem o účast v naší soutěži, a že se zúčastnili studenti z těchto škol z kraje Vysočina:

SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně,  Havlíčkův Brod

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga, Žďár nad Sázavou

Střední průmyslová škola Třebíč

Střední škola obchodu a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou

OAHŠ Třebíč

Celá soutěž probíhala na platformách Edupage (poslech, porozumění čtenému textu a gramatický test) a Webex (ústní část). Dne 15.4 v 8.30 jsme se sešli se všemi účastníky a jejich učiteli. Pan ředitel Mgr. Kamil Novák všechny přivítal a soutěž zahájil, poté se všichni účastníci přihlásili do systému EduPage, ke kterému dostali přihlašovací údaje a vyplnili zadaný test. Následovala ústní část soutěže, kam se jednotliví soutěžící přihlašovali podle daného harmonogramu. Studenti projevili výborné znalosti nejen v jazykové oblasti, ale také ve znalostech IT, protože se všem podařilo bez problému přihlásit a vyplnit test, všichni byli vybaveni kamerou a mikrofonem a tak mohla soutěž proběhnout hladce a bez problémů.

 Umístění soutěžících:

  1.        místo -  Roman Novotný – Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár n. Sázavou
  2.        místo -  Vendula Vybíralová – OAHŠ Třebíč
  3.        místo -  Josef Milsimer -  SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod

 

Děkujeme všem účastníkům, ale i jejich vyučujícím za ochotu a spolupráci a těšíme se na další ročník.

 

Za Obchodní akademii a Hotelovou školu Třebíč

Mgr. Radka Hušková a Mgr. Daniela Nováková