cs en de

29. Duben 2021Informace pro uchazeče - přijímací zkoušky

Informace pro uchazeče, kteří budou konat jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči se umožní přítomnost na přijímací zkoušce, pokud nemá příznaky onemocnění COVID -19 a zároveň:

  •   doloží před zahájením zkoušky negativní výsledek testu na COVID (neinvazivní preventivní POC antigenní či neinvazivní preventivní RT-PCR) provedený v posledních 7 dnech před konáním zkoušky.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

  •   předloží doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19; uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní
  •   předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech
  •   doloží certifikát MZČR o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů

Originál výše uvedeného dokladu kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

 Kromě potvrzení výše uvedeného potvrzení si uchazeč přinese:

  •   vytištěnou pozvánku k jednotné přijímací zkoušce (s uvedeným číslem učebny, časem zahájení a povolenými pomůckami)
  •   respirátor min. třídy FFP2 nebo chirurgickou roušku (podle aktuálně platných opatření ministerstva zdravotnictví)

Do budovy školy se uchazeč dostaví v čase určeném rozpisem dle počátečního písmene svého příjmení:

3. 5. 2021 – 1. řádný termín

Čas příchodu                Příjmení uchazeče

7:00 – 7:15                   B - CH

7:15 – 7:30                   J - N

7:30 – 7:45                   O - S

7:45 – 8:00                   Š - Ž

4. 5. 2021 – 2. řádný termín

Čas příchodu                Příjmení uchazeče

7:00 – 7:15                   B - H

7:15 – 7:30                   CH - M

7:30 – 7:45                   N - S

7:45 – 8:00                   Š - Ž

 

V případě pozitivního výsledku je nutné kontaktovat praktického lékaře a absolvovat konfirmační RT-PCR. Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu, ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Přestávku mezi jednotlivými testy tráví uchazeči ve vymezených prostorách s pedagogickým dozorem.

U přijímací zkoušky je třeba dodržovat další aktuálně povinná protiepidemická opatření – dezinfekce rukou, rozestupy či větrání prostorů.

Nevystavujte se v týdnech před zkouškou riziku nákazy a test si včas zajistěte!