cs en de

10. Říjen 2019Kadeřník 69-51-H/01

Zavedeme Vás do světa módy, kde vznikají nové střihy a účesy, které jsou "in". Pozveme Vás také do říše alchymie, kde se naučíte míchat ty nejlepší barvy a odstíny. Stanete se profesionály v oblasti vlasové kosmetiky. Budete umět zákazníkům vždy dobře poradit.

Absolvent učebního oboru kadeřník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologické postupy a techniky práce při úpravě vlasů
  • poradenskou službu z hlediska ošetřování a úpravy vlasů
  • profesní etiku a umění jednat s lidmi
  • základní ekonomické a podnikatelské činnosti a práci s osobním počítačem

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent má předpoklady pro živnostenské podnikání při poskytování kadeřnických služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

V průběhu studia musí mít žák k dispozici modely (v 1. ročníku nejlépe členy rodiny - z důvodu časové náročnosti). Nácvik základních dovedností provádějí žáci na spolužácích (jedna na druhé), proto je nutná úprava délky vlasů dle pokynů učitelek odborného výcviku.

Dokumenty oboru