cs en de

03. Říjen 2018Fair Trade

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč splnila požadavky mezinárodní kampaně a stala se v pořadí čtvrtou školou v České republice, která se může pyšnit titulem Fairtradová škola. Učitelé a studenti převzali 20. 12. 2012 certifikát udělující tento titul za přítomnosti zástupců města Třebíč. Škola podporou fair trade pomáhá prosazovat odpovědné nakupování produktů, při jejichž výrobě nedochází k porušování lidských práv, práv dětí a nevratnému poškozování životního prostředí.

„Považujeme za čest stát se Fairtradovou školou a šířit tak dobré myšlenky spravedlivého obchodu mezi své studenty. Prostřednictvím sociálních partnerů a společenských akcí, které naše škola zajišťuje, můžeme oslovit širokou odbornou i laickou veřejnost. Máme radost, že se Hotelová škola Třebíč stává první Fairtradovou školou nejen v Třebíči, ale i v Kraji Vysočina,“ říká k úspěchu školy Mgr. Libuše Kolářová, ředitelka Hotelové školy Třebíč.

Slavnostní vyhlášení proběhlo v rámci školní akce Vánoční výstava a Dne otevřených dveří pro veřejnost za účasti zástupců města Třebíč. Návštěvníci se mohli s principy fair trade seznámit také díky Výstavě o fair trade, která přibližuje základní problémy spojené s mezinárodním obchodem a představuje fair trade jako jedno z řešení nepříznivé situace pěstitelů a řemeslníků v zemích globálního Jihu.

Hotelová škola Třebíč je jednou z největších středních škol na Třebíčsku a fair trade podporuje již několik let. Pořádá přednášky o fair trade, informuje na akcích, ve škole je k tématu fair trade trvalá nástěnka a výstavka. Téma fair trade je zařazeno do projektů v rámci předmětů občanská nauka (projekt etika nakupování), aranžování a propagace (výroba propagačních letáků o fair trade) a předmětu potraviny a výživa (kvalita fairtradových potravin). V říjnu připravili studenti oboru cukrář v rámci Biotrhu ochutnávku vlastních desertů z fairtradových surovin. Žáci školy se také setkali s manažerem fairtradového družstva z Panamy a ve školní restauraci v Náměšti nad Oslavou se nabízí fairtradová káva.

"Myslíme si, že je třeba myšlenku podpory fair trade dostat více do života lidí u nás. Abychom si všichni uvědomovali, že fair trade je šancí pro konkrétní lidi z rozvojových zemí vymanit se z chudoby a pro spotřebitele vyjádřit globální solidaritu a odpovědnost. Příležitost znovu navázat ztracené spojení mezi těmi, kdo výrobky vyrábí a těmi, kdo spotřebovávají a také dozvědět se o vzdálených zemích a kulturách," popsala důvody zapojení do kampaně studentka 2. ročníku Lucie Syrová.

Škola také spolupracuje na podpoře fair trade se Zdravým městem Třebíč a ekologickým střediskem Chaloupky. Například se již dvakrát aktivně zapojila do happeningu Férová snídaně ve vašem městě. „Velmi nás potěšilo, že Hotelová škola Třebíč, se kterou město spolupracuje již od počátku zapojení do Projektu Zdravé město, dosáhla takového úspěchu. V Třebíči se osvětě fair trade věnujeme skoro 4 roky. Pořádáme semináře, workshopy, výstavy a besedy na toto téma. Věříme, že se brzy podaří naplnit i kritéria pro udělení certifikace Fairtradového města a zařadíme se mezi více jak tisícovku měst na světě, kde lidem není lhostejné, v jakých podmínkách žijí pěstitelé a řemeslníci v zemích globálního Jihu,“ říká Ing. Iveta Ondráčková, koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21 v Třebíči.