cs en de

12. Říjen 2018Cukrář 29-54-H/01

Ukážeme Vám cestu rájem sladkostí a cukrovinek. Budete péct s potěšením a naučíte se finesám, které znají jenom mistři. Poznáte lexikon mistrovského pečení a pak už Vašim kouzelným výrobkům jen těžko někdo odolá. Nejlepší absolventi získávají "Osvědčení HK ČR", které je opravňuje k praxím v cukrářských provozovnách zemí EU.

Absolvent učebního oboru cukrář - výroba je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • moderní technologické postupy při přípravě cukrářských těst, náplní a hmot
  • zhotovení cukrářských výrobků včetně zpracování ekonomické a výrobní dokumentace
  • obsluhu strojů a technologických zařízení cukrářské výroby

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent nachází uplatnění v cukrářských provozovnách a dalších zařízeních potravinářského průmyslu.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

  • absolvent nachází uplatnění v cukrářských provozovnách a dalších zařízeních potravinářského průmyslu

Dokumenty oboru