cs en de

04. Říjen 2018Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společná část – 2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky profilová část – 3 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí (bližší aktuální informace získáte zde: www.novamaturita.cz).

V souladu s § 77 až § 82 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 177/2009 ve znění pozdějších předpisů se maturitní zkouška skládá ze dvou částí:

  1. společná část – 2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky
  2. profilová část – 3 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky

Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí.

Informace k maturitní zkoušce - cestovní ruch

Informace k maturitní zkoušce - obchodní akademie

Informace k maturitní zkoušce - hotelnictví

Informace k maturitní zkoušce - podnikání

Informace k maturitní zkoušce - podnikání (dálková forma)