cs en de

22. Říjen 2019Schůzka s rodiči žáků

Schůzka s rodiči se koná dne 6. listopadu 2019 v budovách A – Sirotčí 4, B – Bráfova 9 v 16.00 hodin dle následujícího rozpisu. Žáci mohou využívat konzultačních hodin vyučujících, jejich rozpis je uveden na www.oahstrebic.cz.

Dokumenty