cs en de

08. Leden 2021INFORMACE K VÝUCE OD 4. 1. 2021

Vážení rodiče a žáci,
USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření se omezuje:

  • provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona;
  • provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona;
  • výuka na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách probíhá distančním způsobem;
  • jsou umožněny prezenční individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník);
  • strávníci v distančním vzdělávání mají možnost pouze odběru obědů, stravu si je nutné elektronicky přihlásit (školní jídelna T. Bati);
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole;
  • vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy;
  • výuka žáků jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky probíhá distančně;

Platnost opatření je od 27. 12. 2020 - 22. 1. 2021.

S pozdravem
vedení školy

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY