cs en de

22. Březen 2021Informace k přijímacímu řízení

Informace k přijímacímu řízení ve šk. roce 2020/2021

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou – Školským zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání,ve znění pozdějších předpisů a změnami v souladu s materiály MŠMT Opatření obecné povahy z 5. 1. a 15. 3. 2021:

1)       obory vzdělání s maturitní zkouškou

  • nové termíny jednotných přijímacích zkoušek

-        1. řádný termín - 3. května 2021

-        2. řádný termín - 4. května 2021

-        náhradními termíny jsou 2. a 3. června 2021

 

  • posunutí termínu vyhlášení výsledků v případě, že ředitel rozhodl o nekonání přijímací zkoušky v oboru a přijetí všech uchazečů na 19. května 2021

 

2)       obory vzdělání bez maturitní zkoušky

  • posunutí termínu vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů na 19. května 2021

 

Bližší informace najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

V Třebíči 19. 3. 2021