cs en de

12. Říjen 2018Designér v reklamě 66-52-H/01

Chtěli byste také pracovat na počítačích a ovládat nejrůznější grafické programové vybavení? Naučíte se ovládat Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional). Získáte základní dovednosti aranžování. Uplatnění naleznete v oblasti reklamy a marketingu.

Absolvent učebního oboru Designér v reklamě je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • nejrůznější grafické programové vybavení: Adobe CS4 (Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat Professional)
  • propagaci výrobků a služeb
  • aranžérské dovednosti

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní jako zaměstnanec firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru