cs en de

21. Listopad 2020Informace k výuce od 25. 11. 2020

• Je obnovena prezenční výuka závěrečných ročníků studijních a učebních oborů a nástavbového studia, žáci budou dodržovat hygienická nařízení, podmínky pro vstup do školy zůstávají stejné jako na začátku školního roku, před vstupem do školy bude žákům měřena teplota. Výuka tělesné výchovy nebude probíhat (je zakázána).

• Pokud výuka třídy (distanční i prezenční) probíhá v budově C (Tomáše Bati 609, Třebíč-Borovina), řídí se zvoněním platným pro tuto budovu. Rozpis zvonění pro jednotlivé budovy:

Zvonění Sirotčí + Bráfova (budovy A a B, nastaveno v EduPage)
hodina začátek konec přestávka
1. hod 7.50 8.35 8.35 – 8.40
2. hod 8.40 9.25 9.25 – 9.45
3. hod 9.45 10.30 10.30 – 10.40
4. hod 10.40 11.25 11.25 – 11.40
5. hod 11.40 12.25 12.25 – 12.30
6. hod 12.30 13.15 13.15 – 13.20
7. hod 13.20 14.05 14.05 – 14.10
8. hod 14.10 14.55

Zvonění Borovina (budova C)
hodina začátek konec přestávka poznámka
1. hod 7.45 8.30 8.30 – 8.35
2. hod 8.35 9.20 9.20 – 9.35
3. hod 9.35 10.20 10.20 – 10.25
4. hod 10.25 11.10 11.10 – 11.15
5. hod 11.15 12.00 12.00 – 12.20 oběd 1
6. hod 12.20 13.05 13.05 – 13.25 oběd 2
7. hod 13.25 14.10 14.10 – 14.15
8. hod 14.15 15.00

• Domov mládeže bude pro žáky v prezenční výuce a na ODV v provozu od středy 25. 11. 2020 od 6.00 hodin.

• Stravování:
– strávníci v distančním vzdělávání mají možnost pouze odběru obědů,
– strávníci v prezenčním vzdělávaní mohou obědvat v jídelně za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb; do obou jídelen je třeba si přihlásit obědy, v Borovině bude organizace stravování stejná jako na podzim.

• Praktické vyučování (ODV) se uskutečňuje ve škole nebo na smluvních pracovištích – zde mohou platit další pravidla dané provozovny.

• PRO OSTATNÍ TŘÍDY dále trvá distanční forma vzdělávání žáků (mimo ODV!). Vzhledem k tomu, že v prostředí EduPage lze nastavit pouze jedno zvonění, tak pokud běžná výuka probíhá v budově C, pak se řídí zvoněním budovy C (časy v systému EduPage jsou pro tuto výuku neplatné, platí pouze pořadí hodin a žáci se musí sami ve správný čas uvedený výše v tabulce přihlásit k online výuce a dřívějším přihlášením nenarušovat výuku v jiných třídách v Borovině).

• Všem žákům prezenční i distančním formy výuky jsou umožněny prezenční individuální konzultace (pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Stejně tak si v případě potřeby může vyučující domluvit individuální konzultaci s žákem, u kterého spatřuje problémy s plněním učiva.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Informace MŠMT